Cursus 'Opfrissen Verkeersregels'

Afstoffen van kennis van verkeersregels is soms nodig. Verkeersregels veranderen en ook komen er herhaaldelijk nieuwe verkeersborden en verkeersregels bij.

VVN - afd. Harmelen organiseert daarom weer een avond met als thema:

 ‘Opfrissen Verkeersregels’

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen. Het stellen van vragen daarover is mogelijk.

- Verkeerstekens op het wegdek

- Verkeersborden

- Voorrangsregels

- Bijzondere situaties:

  Woonerf en rijden op de snelweg

Alle bewoners van Harmelen die bestuurder zijn (auto, fiets, scooter etc.) worden hierbij hartelijk uitgenodigd. Deelname is gratis.

Datum: woensdag ....november 2018 van 19.45 uur tot 21.45 uur in het Trefpunt aan de Iepenlaan. U kunt zich opgeven bij:

Jan de Lange: e-mail wcjdelange@hetnet.nl of tel. 443842

Theo Miltenburg: e-mail tgmmiltenburg@gmail.com of tel. 06-24695460